+45 22 38 36 72 info@smart-borger.dk
Smart-Borger

OM OS

Vi skaber et sikkert sted for kommunikation og samarbejde

SmartBorger en krypteret kommunikationsplatform. Denne løser det akutte problem der ligger i at kommunen/sagsbehandler og tilknyttede borger i øjeblikket grundet persondataforordningen (GDPR) ikke må dele følsomme informationer via emails og smser. Samtidig har folketingets nye lov om én plan skabt et behov for at borgernes personfølsomme data også skal kunne deles på tværs af de kommunale forvaltninger. Vores kommunikationsplatform løser også denne udfordring.

Konceptet hedder SMART-BORGER, og har til formål at gøre kommunikationen mellem kommune og borger lettere og mere sammenhængende, således at sagsbehandlerne i sidste ende får mere tid til  kerneopgaverne.
Kort fortalt får borgerne en app hvor de kan skrive direkte med deres sagsbehandler, og hvor sagsbehandleren kan kommunikere direkte med borgeren. Desuden indeholder app’en en lang række funktioner som støtter op om et tæt samarbejde og dialog mellem borger og sagsbehandler.   

Samler al kommunikation fra kommune til borger via

APP

Fordele ved Smart-Borger

1.
Krypteret Kommunikation

2.
NemId adgang på borger app

3.
GDPR sikret deling

4.
Tilføjning af eksterne aktører

5.
Statistik og tilfredshedsmåling

6.
Uafhængig af fagsystemer

Hvorfor Smart-Borger?

Tidsbesparelse

Den smarte og lette kommunikationsplatform, gør at sagsbehandler spare værdifuld tid.

Kommunikation på vejen

Med smart-Borger systemet er personer tilknyttet borgere uafhængig af en fysisk placering. Tag Smart-Borger med i lommen.

Effektivitet

Det er langt mere effektivt at møde borgeren, der hvor borgeren er. Mobile devices er den nemmeste og korteste kommunikationsvej.

Personlig relation

Det er langt mere personligt og uformelt at sende en besked frem for en mail eller brev gennem E-Boks. Derfor er der større chance for at skabe en god og tæt relation til borgerne.

E-Boks er ‘farligt’

Flere borgere undgår E-Boks da den er en formel platform der ikke altid har en psykologisk rar effekt. Med Smart-Borger øges interaktionen med borger, da platformen er ufarlig og støtter op om tæt dialog og samarbejde.

Ikke flere IT systemer!

Smart-Borger er en kommunikationsplatform og har integrerede robotter, der sørger for at fjerne dobbeltarbejde for sagsbehandler. Det ved vi nemlig godt er rigtig træls!

Funktionaliteter og specifikationer

v

Let & Sikker kommunikation

Med det nemme beskedsystem, kan sagsbehandler trygt og sikkert kommunikere med borger og de hertilknyttede personer – også de eksterne. Alt kommunikation logges og kan journaliseres, helt automatisk, uafhængigt af fagsystem. Dette skræddersyer vi efter det enkelte behov.

w

Fælles kommunikation

Smart-Borger kan bruges til at kommunikere på tværs af afdelinger, eksterne aktører, og andre fagpersoner. Systemet støtter op om ÈN PLAN der lige nu implementeres i flere kommuner. Smart-Borger skaber en fælles platform for samarbejde og kommunikation om en borger. Derfor er der mulighed for fællestråde og tilkobling af personer.

z

Fælles information

Sagsbehandler har nu mulighed for at sende fælles info til hele borgerporteføljen. Dette er gavnligt ved sygdom, hvor sagsbehandler kan skrive på Borgernes app, at vedkommende er syg og derfor ikke til at træffe. Derudover kan der meddeles ferie, anden kontaktperson i en periode eller blot opfordringer eller ideer.

m

Krypteret Dokumentdeling

Gennem Smart-Borger er der mulighed for at dele dokumenter og filer på tværs af afdelinger, eksterne aktører og borger – Nemt og sikkert helt uden bekymringer om personfølsomme oplysninger. Derfor undgås lange procedurer med in-scanning, emails, e-boks og lignende.

Møder & Aktiviteter

Sagsbehandler har mulighed for at booke møder ind i borgerens kalender på telefonen. Borger får mulighed for at reagere på en mødeindkaldelse og acceptere tidspunktet, eller anmode om en ny dato med en begrundelse. Borger får påmindelsesnotifikationer inden aktivitet som hjælp til at huske aftaler.

Z

Tjek Ind / Tjek Ud

Når der er oprettet en aktivitet i borgerens kalender i deres smartborger app, er det muligt for borgeren at tjekke ind til denne aktivitet, når borger er på lokationen. Når aktiviteten er overstået, tjekkes der ud og dermed registreres det at borgeren er fremmødt. Dette genererer et automatisk fraværsskema for sagsbehandleren.

Smart-Borger App

Borger downloader Smart-Borger app’en hvor alt kommunikation mellem sagsbehandler og andre tilknyttede personer foregår. Samtidig har sagsbehandler også mulighed for at have en mobil version af Smart-Borger, således at sagsbehandler altid har adgang til Smart-Borger, også på farten.

Rating & tilfredshed

Borger har mulighed for at angive en rating af de aktiviteter som de deltager i. Dermed kan borgeren angive tilfredsheden ved de aktiviteter de deltager i. Dette kan også være en ugentlig status på deres praktikforløb. Sagsbehandler kan løbende følge med i forløbet. Mål også på tilfredsheden med et eksternt forløb. 

r

Notifikationer

Sagsbehandlere oplever ofte at borger udebliver fra møder, enten grundet at borger ikke har set indkaldelse i E-Boks eller forglemmelse. Derfor har vi opsat et notifikations flow der skal minimere manglende info og forglemmelser. Borger modtager notifikationer på deres SmartPhone når der sker nyt og inden aktivitet.

Beliggenhed

Sankt Nikolaj 8
1953, Frederiksberg

Kontakt os

Info

CVR 31864070